Apie mus

 

  • Vilniaus specialusis darželis ,,Dobilėlis“ yra neformaliojo ugdymo savivaldybės institucija priskiriama ikimokyklinio ugdymo mokyklų tipui.
  • Tai ikimokyklinio specialiojo ugdymo įstaiga, skirta vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinę negalią: intelekto, kalbos ir komunikacijos, padėties ir judesio, elgesio, emocijų ir socialinės raidos sutrikimus.
  • Nedideliame jaukiame darželyje yra dvi mišrios grupės- 3-7 metų vaikams, kurios komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir potencines galias.
  • Išimtiniais atvejais suteikiama galimybė lankyti įstaigą iki 8 metų, pateikus PPT rekomendaciją ir sudarius trišalę sutartį (tėvai, mokykla, darželis).
  • Ugdymas vyksta lietuvių kalba.
  • Darželis dirba nuo 7 iki 19 val. darbo dienomis.

SUTEIKIAMOS KITOS PASLAUGOS:

  • nemokama transporto paslauga;
  • gydytojo neurologo konsultacijos;
  • masažas;
  • sveikatos priežiūra (pagal gydytojo pateiktas rekomendacijas tęsiamas medikamentinis gydymas).

 

VIZIJA

             Ikimokyklinio specialiojo ugdymo įstaiga, kurioje patenkinami visi kompleksinę negalią turinčio vaiko poreikiai, pasitelkiant šiuolaikines technologijas ir komunikacijos priemones.

MISIJA

Sudaryti galimybes vaikams, turintiems kompleksinę negalią, skatinti ir lavinti socialinio bendravimo, savarankiškumo, pažintinius bei gyvenimo įgūdžius, siekiant palengvinti tolimesnę jų integraciją į makrosociumą; suteikti psichologinę bei socialinę reabilitaciją/pagalbą šeimoms.

FILOSOFIJA

„Sutrikimas yra tik fizinės būsenos variacija“ (G.Meyersonas)